Deiseb taflen sefyll fel cynrychiolwyr etholedig / Petition for a leaflet explaining how to stand as an elective representative

Deiseb yn galw am daflen i gael ei gyrru allan i bawb o oedran pledlesisio yng Nghymru i esbonio sut mae sefyll fel cynrychiolwr lleol,cenedlaethol a Phrydeinig/ Petition for a leaflet to be sent out explaining how all citizens of voting age in Wales can stand in local/national and Britain wide elections.

https://www.assemblywales.org/cy/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=828

Geiriad llawn/full text:

Pecyn gwybodaeth syml i bawb yng Nghymru yn esbonio sut y gallant sefyll fel ymgeisydd

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i anfon taflen ddealladwy, glir i bawb o oedran pleidleisio yng Nghymru, yn esbonio sut y gallant sefyll mewn etholiadau lleol, cenedlaethol neu Brydeinig os dyna’u dymuniad

________________________

A simple info pack for all the people of Wales explaining how they can stand as candidates

We call on the National Assembly for Wales to urge the Welsh Government to send out a clear understandable leaflet to all people of voting age in Wales, explaining how they can stand in local, national or Britain wide elections if they so wish.

Advertisement