Deiseb maes awyr Caerdydd / Cardiff airport petition

Deiseb cysylltiad tren uniongyrchol o faes awyr Caerdydd i Caerdydd canolog a gweddill Cymru / Petition for a direct rail link from Cardiff airport to Cardiff central and the rest of Wales.

https://www.assemblywales.org/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=811

Geiriad llawn/full text:

Cysylltiad rheilffordd uniongyrchol o Faes Awyr Caerdydd i ganol Caerdydd a gorllewin Cymru

 Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddatblygu cysylltiad rheilffordd uniongyrchol o Faes Awyr Caerdydd i ganol Caerdydd a gorllewin Cymru.
Mae angen mawr am linell reilffordd gyflym uniongyrchol o Faes Awyr Caerdydd i orsaf drenau Caerdydd Canolog (ac i orllewin Cymru) fel bod y gwasanaethau a’r ddarpariaeth briodol ar gael yn ein Maes Awyr Cenedlaethol ar gyfer ymwelwyr cenedlaethol a rhyngwladol. Mae gorsaf reilffordd yn y Rhws eisoes, sy’n llai na milltir o’r maes awyr. Mae’n gyfle na ddylid ei golli i estyn y llinell i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd fel y gall teithwyr o bob rhan o’r byd neidio yn syth ar ôl glanio ar drên sy’n mynd â nhw i brifddinas Cymru a thu hwnt i hynny.
                          ______________________________________

A direct rail connection from Cardiff Airport to Cardiff central and west Wales

We call on the National Assembly for Wales to urge the Welsh Government develop a direct rail connection from Cardiff Airport itself to Cardiff central and west Wales.

There is a substantial need for a fast direct rail route straight from the actual Cardiff International Airport itself directly into Cardiff Central train station (and westwards to west Wales) so that national and international visitors are properly serviced and catered for at our National Airport. There is already a railway stop at Rhoose which is less than a mile away from the airport. It is a wasted opportunity not to extend this line to Cardiff International Airport itself so that travellers from all over the world,straight from their flight, can jump straight on to a train that takes them to the capital city of Wales and beyond.

Advertisement