Amdan / About

Mae Cymru Sofren yn fframwaith a mudiad non partisan ar gyfer sefydlu gwladwriaeth swyddogol Sofren Cymru, sef gwlad sofren/sofran gwbwl rydd ag annibynnol o fewn y byd. Nid yw Cymru Sofren yn hybu nag yn rhan o unryw barti gwleidyddol nag unryw ddoctrin chwith neu dde. Rydym yn coelio mewn llywodraeth ddemocrataidd effeithiol o dan gyfansoddiad ysgrifenedig, yn ogystal a gwarchod hawliau’r unigolyn, a hybu cymdeithas gryf sydd yn gwarchod ein gwerthoedd a helpu y bobol hynnu sydd angen help.

Rydym hefyd yn credu mewn cyfalafiaeth gyfrifol a system fancio sydd yn atebol i lywodraeth a’r bobol, yn lle’r ffordd arall rownd. Rydym yn awyddus i weld Cymru’n chware rhan mewn Ewrop fywiog a llewyrchus, ond sydd ddim  yn gaeth nag yn cael ei reoli gan Undeb Ewropeaidd sy’n mynnu mwy a mwy o rym canolog yn yr un ffordd a llywodraeth San steffan yn Llunden.

“Cyfoeth di-derfyn mewn lle bach” – Heini Gruffudd

Cymru Sofren /Sovereign Wales is a non partisan template and movement for a Sovereign State of Wales, with a full constitution and manifesto for that purpose. Cymru Sofren/ Sovereign Wales is not a political party and has no left or right doctrine to push. We believe in a common sense balance between democratic central government under a written constitution, individual and property rights, freedom and liberty, and a society that helps to protect our common humanitarian values and the needs of those people in need of help. We do not believe in a welfare state but in a state that provides welfare.

We believe in responsible capitalism and a banking system that’s accountable to government and the people, not the other way round. We believe in a sovereign Wales that plays an integral part in a vibrant prosperous Europe but is not dependent and restricted by European Union super state membership intent on demanding more and more power in the same way as the Westminster government in London.

“We shall be conservative, in all cases where we think conservatism essential to the public good; – and we shall be radical in everything which may seem to us to require radical treatment and radical reform. We do not believe that everything in society is either exactly right or exactly wrong; – what is good we desire to preserve and improve; – what is evil, to exterminate, or reform.”

New York Times founding statement

Advertisement